B U D E M E   H R Á T :

S t ř e d a  1 9 . dubna :

Přípravka  m l a d š í : Hraje na domácím stadionu  SK  L O U Č E Ň  od 18,00 hodin, sraz je v 17,30 hodin.

 

P á t e k   2 1 . dubna:

G a r d a : Jede k zápasu do  P Ř E D M Ě Ř I C, kde se hraje od 18,00 hodin, odjezd v 17,40 hod. z náměstí

 

N e d ě l e  2 3 . dubna :

Ž á c i : Jedou k zápasu do  S Á Z A V Y , kde hrají od 10,00 hodin, odjezd ze stadionu v 8,00 hodin.

Žáci odjíždějí v neděli na zápas v Sázavě autobusem. Sraz v 7:45 na hřišti. Zveme rodiče, kamarády či kamarádky. Předpokládaný návrat do Lysé cca ve 12:45.

D o r o s t : Jede k utkání do  P E Č E K , kde se hraje od 10,15 hodin , odjezd ze stadionu v 9,00 hodin.

M u ž i : Na domácím stadionu se utkají se Sokolem  B Ý C H O R Y  od 17,00 hodin, sraz je v 16,00 hodin.

 

P o n d ě l í  2 4 . dubna :

Přípravka  s t a r š í : V dalším zápase hraje s Polabanem  N Y M B U R K   A  na jeho hřišti od 18,00 hodin, odjezd ze stadionu v 17,00 hodin.